PEFC-keurmerk

Een andere belangrijke certificering voor verantwoord bosbeheer is het PEFC-keurmerk. Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) is wereldwijd het onafhankelijke keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Dit mondiale systeem voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk, internationaal boscertificeringssysteem gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale principes. Het keurmerk geeft zekerheid dat hout afkomstig is uit bossen waar verantwoord bosbeheer van toepassing is. Meer weten over het PEFC-keurmerk? Op deze pagina leest u alles over het PEFC-keurmerk en het belangrijkste verschil tussen het FSC en PEFC-keurmerk.
Het PEFC-keurmerk garandeert consumenten dat hout en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. Als consument draag je bij aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie. Het internationale PEFC-systeem heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. De onafhankelijke toetsing van het systeem PEFC werd in aanvang opgezet om de belangen van zes continenten, waarvan 22 systemen reeds zijn toegelaten tot PEFC, te behartigen. Tevens zoeken grote certificeringsystemen als ATFS en MTCC-aansluiting.

Wat zijn de voordelen van een PEFC keurmerk?

Het PEFC-keurmerk garandeert consumenten dat hout en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. Als consument draag je bij aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie. Het internationale PEFC-systeem heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. De onafhankelijke toetsing van het systeem PEFC werd in aanvang opgezet om de belangen van zes continenten, waarvan 22 systemen reeds zijn toegelaten tot PEFC, te behartigen.

  • Subsidies voor projecten met PEFC-gecertificeerd hout
  • Een wereldwijd erkend keurmerk voor het voldoen aan de vraag naar duurzaamheid
  • De beschikbaarheid van PEFC-gecertificeerde grondstoffen is zeer groot, het beheer van meer dan 325 miljoen hectare bos is wereldwijd voorzien van een PEFC-certificaat.

PEFC Council

De Raad van het Programma voor toelating van boscertificeringssystemen, (eng. PEFC Council) is een onafhankelijke, non-profit en een niet overheidsinstantie die duurzaam bosbeheer stimuleert. De Council werd opgericht in 1999 door organisaties uit 5 Europese landen. Inmiddels is PEFC-keurmerk uitgegroeid tot het grootste certificeringssysteem wereldwijd.

Wat is het verschil tussen FSC en PEFC keurmerk?

Het grote verschil tussen het FSC en PEFC-keurmerk is de systematiek. Bij PEFC is er gekozen voor een bottom-up manier van certificeren. De bottom-up manier houdt in dat het land van herkomst voor een groot en duurzaam bos draagvlak zorgt. Per land hebben nationale belanghebbenden een gelijke stem in de uiteindelijke besluitvorming. De lokale standaarden/keurmerken voor duurzaam bosbeheer certificeren worden getoetst aan de hand van de PEFC-criteria. Indien er aan de lokale standaard wordt voldaan, wordt het keurmerk goedgekeurd. FSC kiest voor een top-down benadering van de markt. De algemene principes-criteria worden per land uitgewerkt en als de nationale uitwerking gereed is, kan het betreffende bos volgens deze op het land afgestemde criteria worden gecertificeerd. Zowel het FSC als PEFC-keurmerk maken gebruik van onafhankelijke partijen voor het certificeren van het bos. Houthandel van Dam is de duurzaamste FSC-importeur van Nederland en levert al jaren FSC-gecertificeerd hout zoals Noirwood (Fraké Noir, Vingui Noir en Vuré Noir) en Lariks FSC-hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Voor een stabiel klimaat en het waarborgen van duurzame bossen is het daarom belangrijk dat producenten en consumenten voor FSC-gecertificeerde producten kiezen. 
Richtlijnen PEFC duurzaam bosbeheer
De standaard voor duurzaam bosbeheer zijn PEFC-principes en criteria (herzien 27 oktober 2006). Deze PEFC-richtlijnen zijn gebaseerd op: resoluties van Helsinki(1993) en Lissabon (1998), ILO-richtlijnen en het milieuzorgsysteem ISO. Een herziening van de PEFC-richtlijnen vindt elke vijf jaar of eerder indien noodzakelijk plaats, op basis van brede consultatie.
Certificering bosbeheer
PEFC Council: verantwoordelijk voor geven een PEFC-certificering voor duurzaam bosbeheer. 3rd Party Certification: Verplicht. Bevoegde organisaties: www.pefc.org

Handelsketenbeheer
Deze handelsketen geeft inzicht hoe de handelsstroom van boomkap tot eindproduct verloopt. Chain-of-Custody certificering: PEFC voorziet in een eigen systeem. 3rd Party Certification: verplicht voor alle schakels in de keten. Bevoegde organisaties: www.pefc.org
Waarde PEFC-certificaat
PEFC is een breed gedragen certificeringssysteem en met name gewild door de Europese houtverwerkende industrie. Een groot aantal PEFC-certificaten van Finland en Oostenrijk voldoen aan de Nederlandse minimumeisen voor duurzaam bosbeheer en mogen een Keurhout-Duurzaam Keur dragen. De Deense (2002), Engelse (2004), Franse (2005) en Japanse (2006) overheid accepteren PEFC-gecertificeerd hout als duurzaam en legaal. België ( 2006) erkent enkele PEFC-certificaten. De Europese Commissie heeft eind 2005 verklaart dat zij FSC en PEFC voldoende achten als waarborg voor duurzaam bosbeheer (EU zittingsdocument A6-0015/2006).

PEFC en Keurhout
Om toegelaten te worden tot het Keurhout-systeem kunnen certificaten ter beoordeling worden aangeboden aan Keurhout. Hierin is nog niet voor alle PEFC-certificaten voorzien. Voor toegelaten certificaten: zie www.keurhout.nl.

PEFC hout en globalisering
Het PEFC werd aanvankelijk opgericht onder de naam Pan European Forest Certification System en was bedoeld om het de 12 miljoen, veelal kleine Europese boseigenaren, eenvoudiger te maken om zich te kunnen certificeren voor duurzaam bosbeheer. Tot dan toe sloot geen enkel systeem aan bij de specifiek geografische- en sociaal economische situatie van deze sector. In augustus 1998 startte een netwerk van bosbouworganisaties uit 5 Europese landen met het opzetten van een certificeringssysteem. In juni 1999 werd het Pan Europees Boscertificeringssysteem opgericht. Daarmee werd de basis gelegd voor de onafhankelijke en vrijwillige certificering van ca. 112 miljoen ha. bos (goed voor ca. 244 miljoen m3 hout per jaar). In 2005 was naar schatting 22% (345 miljoen m3 rhe) van al het wereldwijd geoogste rondhout, voorzien van een PEFC-keurmerk. Inmiddels is het PEFC Europa ontgroeid en is het een wereldwijd paraplusysteem geworden. Inmiddels zijn 31 landen lid, waarvan 8 van buiten Europa: Australië, Brazilië, Canada, Chili, Gabon, Maleisië, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. MTCC, ATFS en Ghana bereiden zich voor op toelating op termijn.

Wilt u graag meer informatie ? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling, verkoop@houthandelvandam.nl of 030 – 6563614

PEFC-keurmerk

Een andere belangrijke certificering voor verantwoord bosbeheer is het PEFC-keurmerk. Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) is wereldwijd het onafhankelijke keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Dit mondiale systeem voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk, internationaal boscertificeringssysteem gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale principes. Het keurmerk geeft zekerheid dat hout afkomstig is uit bossen waar verantwoord bosbeheer van toepassing is. Meer weten over het PEFC-keurmerk? Op deze pagina leest u alles over het PEFC-keurmerk en het belangrijkste verschil tussen het FSC en PEFC-keurmerk.
Het PEFC-keurmerk garandeert consumenten dat hout en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. Als consument draag je bij aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie. Het internationale PEFC-systeem heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. De onafhankelijke toetsing van het systeem PEFC werd in aanvang opgezet om de belangen van zes continenten, waarvan 22 systemen reeds zijn toegelaten tot PEFC, te behartigen. Tevens zoeken grote certificeringsystemen als ATFS en MTCC-aansluiting.

Wat zijn de voordelen van een PEFC keurmerk?

Het PEFC-keurmerk garandeert consumenten dat hout en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. Als consument draag je bij aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie. Het internationale PEFC-systeem heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. De onafhankelijke toetsing van het systeem PEFC werd in aanvang opgezet om de belangen van zes continenten, waarvan 22 systemen reeds zijn toegelaten tot PEFC, te behartigen.

  • Subsidies voor projecten met PEFC-gecertificeerd hout
  • Een wereldwijd erkend keurmerk voor het voldoen aan de vraag naar duurzaamheid
  • De beschikbaarheid van PEFC-gecertificeerde grondstoffen is zeer groot, het beheer van meer dan 325 miljoen hectare bos is wereldwijd voorzien van een PEFC-certificaat.

PEFC Council

De Raad van het Programma voor toelating van boscertificeringssystemen, (eng. PEFC Council) is een onafhankelijke, non-profit en een niet overheidsinstantie die duurzaam bosbeheer stimuleert. De Council werd opgericht in 1999 door organisaties uit 5 Europese landen. Inmiddels is PEFC-keurmerk uitgegroeid tot het grootste certificeringssysteem wereldwijd.

Wat is het verschil tussen FSC en PEFC keurmerk?

Het grote verschil tussen het FSC en PEFC-keurmerk is de systematiek. Bij PEFC is er gekozen voor een bottom-up manier van certificeren. De bottom-up manier houdt in dat het land van herkomst voor een groot en duurzaam bos draagvlak zorgt. Per land hebben nationale belanghebbenden een gelijke stem in de uiteindelijke besluitvorming. De lokale standaarden/keurmerken voor duurzaam bosbeheer certificeren worden getoetst aan de hand van de PEFC-criteria. Indien er aan de lokale standaard wordt voldaan, wordt het keurmerk goedgekeurd. FSC kiest voor een top-down benadering van de markt. De algemene principes-criteria worden per land uitgewerkt en als de nationale uitwerking gereed is, kan het betreffende bos volgens deze op het land afgestemde criteria worden gecertificeerd. Zowel het FSC als PEFC-keurmerk maken gebruik van onafhankelijke partijen voor het certificeren van het bos. Houthandel van Dam is de duurzaamste FSC-importeur van Nederland en levert al jaren FSC-gecertificeerd hout zoals Noirwood (Fraké Noir, Vingui Noir en Vuré Noir) en Lariks FSC-hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Voor een stabiel klimaat en het waarborgen van duurzame bossen is het daarom belangrijk dat producenten en consumenten voor FSC-gecertificeerde producten kiezen. 
Richtlijnen PEFC duurzaam bosbeheer
De standaard voor duurzaam bosbeheer zijn PEFC-principes en criteria (herzien 27 oktober 2006). Deze PEFC-richtlijnen zijn gebaseerd op: resoluties van Helsinki(1993) en Lissabon (1998), ILO-richtlijnen en het milieuzorgsysteem ISO. Een herziening van de PEFC-richtlijnen vindt elke vijf jaar of eerder indien noodzakelijk plaats, op basis van brede consultatie.
Certificering bosbeheer
PEFC Council: verantwoordelijk voor geven een PEFC-certificering voor duurzaam bosbeheer. 3rd Party Certification: Verplicht. Bevoegde organisaties: www.pefc.org

Handelsketenbeheer
Deze handelsketen geeft inzicht hoe de handelsstroom van boomkap tot eindproduct verloopt. Chain-of-Custody certificering: PEFC voorziet in een eigen systeem. 3rd Party Certification: verplicht voor alle schakels in de keten. Bevoegde organisaties: www.pefc.org
Waarde PEFC-certificaat
PEFC is een breed gedragen certificeringssysteem en met name gewild door de Europese houtverwerkende industrie. Een groot aantal PEFC-certificaten van Finland en Oostenrijk voldoen aan de Nederlandse minimumeisen voor duurzaam bosbeheer en mogen een Keurhout-Duurzaam Keur dragen. De Deense (2002), Engelse (2004), Franse (2005) en Japanse (2006) overheid accepteren PEFC-gecertificeerd hout als duurzaam en legaal. België ( 2006) erkent enkele PEFC-certificaten. De Europese Commissie heeft eind 2005 verklaart dat zij FSC en PEFC voldoende achten als waarborg voor duurzaam bosbeheer (EU zittingsdocument A6-0015/2006).

PEFC en Keurhout
Om toegelaten te worden tot het Keurhout-systeem kunnen certificaten ter beoordeling worden aangeboden aan Keurhout. Hierin is nog niet voor alle PEFC-certificaten voorzien. Voor toegelaten certificaten: zie www.keurhout.nl.

PEFC hout en globalisering
Het PEFC werd aanvankelijk opgericht onder de naam Pan European Forest Certification System en was bedoeld om het de 12 miljoen, veelal kleine Europese boseigenaren, eenvoudiger te maken om zich te kunnen certificeren voor duurzaam bosbeheer. Tot dan toe sloot geen enkel systeem aan bij de specifiek geografische- en sociaal economische situatie van deze sector. In augustus 1998 startte een netwerk van bosbouworganisaties uit 5 Europese landen met het opzetten van een certificeringssysteem. In juni 1999 werd het Pan Europees Boscertificeringssysteem opgericht. Daarmee werd de basis gelegd voor de onafhankelijke en vrijwillige certificering van ca. 112 miljoen ha. bos (goed voor ca. 244 miljoen m3 hout per jaar). In 2005 was naar schatting 22% (345 miljoen m3 rhe) van al het wereldwijd geoogste rondhout, voorzien van een PEFC-keurmerk. Inmiddels is het PEFC Europa ontgroeid en is het een wereldwijd paraplusysteem geworden. Inmiddels zijn 31 landen lid, waarvan 8 van buiten Europa: Australië, Brazilië, Canada, Chili, Gabon, Maleisië, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. MTCC, ATFS en Ghana bereiden zich voor op toelating op termijn.

Wilt u graag meer informatie ? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling, verkoop@houthandelvandam.nl of 030 – 6563614