Actieplan Bewust met hout

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten slaan de handen ineen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.Centraal staat de promotie van duurzaam geproduceerd hout. De twee organisaties hebben voor de periode 2010-2015 daarom het actieplan Bewust met hout opgesteld.

Samen werken aan duurzaam geproduceerd hout met het actieplan Bewust met hout hebben de VVNH en de NBvT afgesproken dat er in 2015 50% van het hardhout, 85% van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout, dat wordt geïmporteerd en verwerkt door VVNH en NBvT leden, aantoonbaar afkomstig is uit bossen die op verantwoorde wijze zijn beheerd. Om dit te realiseren gaan de VVNH en de NBvT in nauwe samenwerking met alle andere schakels in de houtketen:

De overstap naar duurzaam geproduceerd hout en houtproducten gemakkelijker maken.Ondernemers stimuleren de duurzame keuze te maken.Duurzaam geproduceerd hout en houtproducten meer promoten.

http://www.bewustmethout.nl/