Het Programme for Endorement of Forest Certification Schemes (PEFC) is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwilllig, onafhankelijk, internationaal boscertificeringssysteem gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssytemen.

Zij heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld en biedt consumenten zekerheid van duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden. PEFC werd in aanvang opgezet om de belangen van zes continenten, waarvan 22 systemen reeds zijn toegelaten tot PEFC, te behartigen. Tevens zoeken grote certificeringsystemen als ATFS en MTCC aansluiting.

PEFC – council

PEFC council De Raad van het Programma voor toelating van boscertificeringssystemen, ( eng. PEFC Council ) is een onafhankelijke , non-profit en niet gouvermentele organisatie die duurzaam bosbeheer stimuleert. De Council werd opgericht in 1999 door organisaties uit 5 Europese landen. Inmiddels is het systeem uitgegroeid tot het grootste systeem wereldwijd. Operationeel vanaf 2001.

Organisatie

Het systeem is vrijwillig en geschikt voor wederzijdse acceptatie van nationale, regionale, groeps- en bedrijfscertificeringen. De procedure bestaat uit: aanmelding, beoordeling, rapportage, publieke consultatie, besluitvorming of herbeoordeling door onafhankelijke en geaccrediteerde certificeerders. Belangrijke beslissingen worden genomen in de algemene vergadering, elk lid (land) heeft stemrecht. Toelating van systemen na toetsing aan de PEFC principes en criteria en een internationale consultatieronde.


Richtlijnen duurzaam bosbeheerStandaard voor duurzaam bosbeheer: PEFC principes en criteria (herzien 27 oktober 2006). Gebaseerd op: resoluties van Helsinki(1993) en Lissabon (1998), ILO-richtlijnen en het milieuzorgsysteem ISO. Herziening: ten minste elke vijf jaar of eerder indien noodzakelijk, op basis van brede consultatie.

Certificering bosbeheer

Verantwoordelijke: PEFC Council
3rd Party Certification: Verplicht
Bevoegde organisaties:   www.pefc.org

Handelsketenbeheer
Chain-of-Custody certificering:PEFC voorziet in een eigen systeem
3rd Party Certification:verplicht voor alle schakels in de keten.
Bevoegde organisaties:   www.pefc.org

Waarde PEFC-certificaat
PEFC is een breed gedragen certificeringssysteem en met name gewild door de Europese houtverwerkende industrie. Een groot aantal PEFC-certificaten van Finland en Oostenrijk voldoen aan de Nederlandse minimumeisen voor duurzaam bosbeheer en mogen een Keurhout-Duurzaam Keur dragen. De Deense (2002), Engelse (2004), Franse (2005) en Japanse (2006) overheid accepteren PEFC-gecertificeerd hout als duurzaam en legaal. België ( 2006) erkent enkele PEFC-certificaten. De Europese Commissie heeft eind 2005 verklaart dat zij FSC en PEFC voldoende achten als waarborg voor duurzaam bosbeheer (EU zittingsdocument A6-0015/2006).

PEFC en Keurhout
Om toegelaten te worden tot het Keurhout-systeem kunnen certificaten ter beoordeling worden aangeboden aan Keurhout. Hierin is nog niet voor alle PEFC-certificaten voorzien. Voor toegelaten certificaten: zie www.keurhout.nl.

Globalisering
Het PEFC werd aanvankelijk opgericht onder de naam Pan European Forest Certification System en was bedoeld om het de 12 miljoen, veelal kleine Europese boseigenaren zich eenvoudiger te kunnen certificeren voor goed bosbeheer. Tot dan toe sloot geen enkel systeem aan bij de specifiek geografische- en sociaal economische situatie van deze sector. In augustus 1998 startte een netwerk van bosbouworganisaties uit 5 Europese landen met het opzetten van een certificeringssysteem. In juni 1999 werd het Pan Europees Boscertificeringssysteem opgericht. Daarmee werd de basis gelegd voor de onafhankelijke en vrijwillige certificering van ca. 112 miljoen ha bos , goed voor ca. 244 miljoen m3 hout per jaar. In 2005 was naar schatting 22% (345 miljoen m3 rhe) van al het wereldwijd geoogste rondhout, PEFC gecertificeerd. Inmiddels is het PEFC Europa ontgroeid en is het een wereldwijd paraplusysteem geworden. Inmiddels zijn 31 landen lid, waarvan 8 van buiten Europa: Australie, Brazilie, Canada, Chili, Gabon, Maleisie, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. MTCC, ATFS en Ghana bereiden zich voor op toelating op termijn.

PEFC certificaat Houthandel Van Dam