Houthandel Van Dam is een vooraanstaande leverancier van bouwend Nederland en vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Houthandel Van Dam heeft in het kader van haar milieubeleid een eigen Green Policy Program opgesteld van 10 punten.


Houthandel Van Dam:

  • veroordeelt de illegale kap van hout.
  • ondersteunt acties die worden geïnitieerd tegen illegale houtkap.
  • onderschrijft de legaliteitsverklaring van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) waarbij, wereldwijd, leveranciers verklaren zich te houden aan nationale en internationale regelgeving.zal
  • geen zaken doen met bedrijven die deze verklaring niet hebben ondertekend. 
  • is lid van de VVNH en onderschrijft daarmee de gedragscode waarin staat dat in 2020 65% van het hardhout, 90% van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout aantoonbaar duurzaam is ingekocht.
  • verhandelt uitsluitend hout en houtproducten uit bossen die verantwoord beheerd worden (FSC®, PEFC™) of minimaal een andere 3 e partij verificatie hebben (bijv. OLB, VLC).
  • is FSC en PEFC gecertificeerd. De organisaties achter deze keurmerken, alsmede alle milieubewegingen die deze keurmerken ondersteunen, accepteren daarmee Houthandel Van Dam als partner in de Chain of Custody van bos tot eindgebruiker.
  • is permanent op zoek naar alternatieven voor het gebruik van tropisch hardhout. Houthandel Van Dam importeerde als eerste bedrijf het milieuvriendelijke Stellac/Thermowood®, naaldhout met hardhouteigenschappen.
  • staat borg voor een milieuvriendelijke verwerking en distributie van hout en niet-houtachtige producten. Zo worden afvalstromen in de bedrijven zo veel mogelijk gescheiden volgens het cradle to cradle’ principe en voldoen de verfspuitinstallaties, vrachtwagens en het interne transportmaterieel aan de meest actuele eisen op gebied van milieu.
  • is een betrouwbare partner met een scherp oog voor kwaliteit, prijs en milieu.