De Forest Stewardship Council (FSC)® is een internationale en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het is opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de houtsector in 1993.

In het bestuur zijn zowel landen uit het noordelijke deel van de wereld als uit het zuidelijke deel van de wereld vertegenwoordigd. De organisatie is onderverdeeld in drie kamers, te weten de economische-, sociale- en milieukamer. Elk van deze kamers hebben een gelijke inbreng bij het bepalen van het beleid.

Het voornaamste doel van FSC® is het bevorderen van verantwoord bosbeheer om de wereldbossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare schade. Ter beoordeling van het bosbeheer heeft FSC® 10 principes ontwikkeld met sociaal-culturele relevantie, economische levensvatbaarheid en ecologische verantwoordelijkheid als uitgangspunten. Vanwege klimatologische en sociaal-culturele verschillen zullen de algemeen geldende criteria en normen op nationaal niveau uitgewerkt worden, zodat er per land een Nationale Standaard wordt geformuleerd. Deze standaarden worden opgesteld door nationale werkgroepen.

Concessies worden zorgvuldig geïnventariseerd en tot in detail in kaart gebracht. Een concessie wordt vervolgens in 30 gelijke gebieden verdeeld. Gedurende een periode van dertig jaar komt elk vak een keer aan de beurt voor houtkap. Aan de hand van bossamenstelling, kaprijpheid en jaarlijkse aanwas wordt een kapplan opgesteld. De overheid geeft aan de hand van analyses en daaruit voortvloeiende verwachtingen een jaarlicentie af.

FSC® heeft een eigen handelsketensysteem. Alleen FSC-COC-houders kunnen de Chain-of-Custody voortzetten. De controle op het eigen handelsketensysteem (Chain-of-Custody) gebeurt door FSC-geaccrediteerde certificeringsorganisaties. Deze organisaties hebben zich geconformeerd aan de principes van FSC® en worden op hun beurt weer gecontroleerd door FSC® zelf.

FSC certificaat Houthandel Van Dam