• Naam: Sapeli Mahonie
  • Herkomstgebied: West Afrika
  • Botanische naam: Entandrophragma cylindrium
  • Houtsoort: Loofhout
  • Duurzaamheidsklasse 3 volgens NEN- EN 350-2
  • Kunstmatig gedroogd op 16% (+2, -4%)
  • Volumegewicht droog ca 640 – 700 kg/m3
  • Geschikt voor KOMO geveltimmerwerk (opgenomen in SKH publicatie 99-05)
  • Geschikt voor raam, kozijnhout, aftimmerhout, trappen, gevelbekleding
  • Te bewerken met Hardmetaal

Sapeli behoort evenals Sipo, Kosipo en Khaya tot de mahonie familie. Het roze-rode kernhout verkleurt tot diep roodbruin en is zeer uniform van kleur. Het voorkomende kruisdraad vertoont op het kwartierse vlak de voor deze houtsoort zo kenmerkende streeptekening van donkere en lichte banden. De afgelopen jaren, heeft het sapeli kozijn hout zich definitief genesteld in de timmerindustrie naast het rode meranti. Door de goede bewerkingsmogelijkheden en het zeer gladde schaafresultaat, is het uitermate geschikt voor zowel dekkende als blanke toepassingen die afgelakt dienen te worden. Door afwijkingen in de draadrichting ontstaan soms indrukwekkende figuraties en met name op het dosse vlak fraaie spiegels.

Van Dam was in 2007 de eerste importeur van Sapeli Mahonie gevingerlast en tot de dag van vandaag hebben we daar een voorloperspositie in. Naast het gevingerlaste hout, hebben we er ook voor gekozen om in ruw hout alleen  VDBplus kwaliteit te voeren. Dit houdt in dat het na het drogen gesorteerd is op kwaliteit of zelfs volledig rift gezaagd ingekocht wordt. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de productiefase veel tijd te besparen en het uitval sterk te beperken. Als aanvulling op het VDBplus-hout, kunnen we uiteraard ook ons  VDBconcept aanwenden, waarbij  u verzekerd bent van een nagenoeg foutvrij product, geleverd volgens de door u gewenste specificatie.

Door de uniforme kleurstelling en de goede beschikbaarheid in diverse maatvoeringen, is Sapeli een zeer aantrekkelijk alternatief voor meranti. Door de gladde structuur na het schaven en het ontbreken van pinholes, behoort het tussentijds schuren en plamuren na een verfbehandeling nagenoeg tot het verleden. Omdat het gewicht van Sapeli relatief hoog is, is het ook zeer geschikt voor brandwerende binnentoepassingen.

Voor een voorbeeld van een toepassing van Sapeli Mahonie rift gezaagd, kunt u kijken onder deze link.

Voorraadprogramma:

Dikte/breedte 90  105 130 155 180 205 240 280 305 
46     x x  x   x  x  x
65       x x          
80  x  x x x  x
105    x  x x x   x
 houtsoort   Sapeli 
 duurzaamheidsklasse   III 
 volumieke massa kg/m3 bij ca. 14 vocht  650
 evenwichtsgehalte (%) bij RV 60%  15,5
 evenwichtsgehalte (%) bij RV 90%  19,5
 werking bij schommelingen tussen 30-60% radiaal (%)  1
 werking bij schommelingen tussen 30-60% tangeniaal (%)  1,2
 werking bij schommelingen tussen 60-90% radiaal (%)  0,9
 werking bij schommelingen tussen 60-90% tangeniaal (%)  1,2
 krimpcoefficient tangeniaal (%)  0,29
 radiale krimp nat-12% (%)  3
 tangeniale krimp nat-12% (%)  4,3
 radiale krimp nat – tot geheel droog (%)  5,3
 tangeniale krimp nat – tot geheel droog (%)  7,2
 buigsterkte N/mm2  105
 elasticiteitsmodulus Nmm2  12500
 druksterkte/vezel Nmm2  56
 schuifsterkte N/mm2  15,7
 splijtsterkte radiaal N/mm2  103
 splijtsterkte tangeniaal N/mm2  111
 hardheid vlgs.Janka kops N   – 
 hardheid vlgs.Janka langs N  6700
 sterkteklasse volgens NEN 6760   –