FSC-keurmerk

Bij Houthandel van Dam staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom verkopen wij uitsluitend houtsoorten met het FSC- of PEFC-keurmerk. Deze keurmerken staan garant voor verantwoord bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit en de arbeids- en leefomstandigheden van de lokale bevolking. Gezonde bossen zijn essentieel voor een goed leefklimaat op aarde. Verantwoord beheerde bossen kunnen grote hoeveelheden CO2 opnemen, wat bijdraagt aan het bestrijden van klimaatverandering. Door te kiezen voor producten met het FSC-keurmerk, helpen producenten en consumenten mee aan het behoud van deze waardevolle ecosystemen. Het FSC (Forest Stewardship Council) zet zich in voor de bescherming van wereldbossen tegen vernietiging en onherstelbare schade. Dit keurmerk rust op drie pijlers: sociaal, economisch en milieu. Met het FSC-keurmerk kiest u voor houtproducten die bijdragen aan een duurzame toekomst.
Voor de beoordeling van bosbeheer heeft FSC® 10 principes ontwikkeld, gebaseerd op sociaal-culturele relevantie, economische levensvatbaarheid en ecologische verantwoordelijkheid. Om recht te doen aan klimatologische en sociaal-culturele variaties, worden de algemene criteria en normen op nationaal niveau uitgewerkt. Zo ontstaat er per land een Nationale Standaard, opgesteld door nationale werkgroepen.

Concessies worden zorgvuldig geïnventariseerd en gedetailleerd in kaart gebracht. Elke concessie wordt vervolgens opgedeeld in 30 gelijke gebieden. Gedurende een periode van dertig jaar wordt elk gebied één keer gebruikt voor houtkap. Voordat dit gebeurt, wordt een kapplan opgesteld op basis van de samenstelling van het bos, de rijpheid voor kap en de jaarlijkse groei. De overheid verleent jaarlicenties op basis van analyses en de daaruit voortvloeiende prognoses. FSC® hanteert een eigen systeem voor handelsketens. Alleen bedrijven met een FSC-COC-certificaat kunnen de Chain-of-Custody voortzetten. De controle op dit systeem, bekend als Chain-of-Custody, wordt uitgevoerd door certificeringsorganisaties die geaccrediteerd zijn door FSC®. Deze organisaties zijn gebonden aan de principes van FSC® en worden op hun beurt gecontroleerd door FSC® zelf.
Onze producten, waaronder lijstwerk, gevelwerk, profielen, schroten en sierlijsten, worden vervaardigd uit FSC-gekeurd hout. Wij hechten niet alleen waarde aan verantwoord bosbeheer, maar ook aan het behoud van bossen, hun fauna, en het bevorderen van sociale duurzaamheid. Bij Houthandel van Dam vinden we het essentieel dat de rechten van arbeiders en inheemse bevolking worden gerespecteerd en beschermd. Daarom zetten we ons in voor voorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit uit onze eigen houtgestookte energiecentrale, en toegang tot ziekenhuizen met gratis gezondheidszorg. Daarnaast investeren we in de lokale gemeenschappen door bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd. Zo hebben we scholen, sportcomplexen en een bibliotheek gebouwd om educatie en recreatie te bevorderen.

FSC-certificaat voor duurzaam hout

Het FSC-certificaat is een bekend keurmerk dat aangeeft dat onze houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam hout wordt gewonnen uit bossen waar zorgvuldig wordt omgegaan met natuurbehoud en lokale gemeenschappen. Het FSC-logo op onze producten laat zien dat u als consument bijdraagt aan het behoud van wereldwijde bosgebieden. Voor meer informatie over Houthandel van Dam, uw leverancier van duurzaam hardhout, of om onze gerealiseerde projecten te bekijken, nodigen wij u uit om onze projectpagina te bezoeken.
Wilt u graag meer informatie ? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling, verkoop@houthandelvandam.nl of 030 – 6563614

FSC-keurmerk

Bij Houthandel van Dam staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom verkopen wij uitsluitend houtsoorten met het FSC- of PEFC-keurmerk. Deze keurmerken staan garant voor verantwoord bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit en de arbeids- en leefomstandigheden van de lokale bevolking. Gezonde bossen zijn essentieel voor een goed leefklimaat op aarde. Verantwoord beheerde bossen kunnen grote hoeveelheden CO2 opnemen, wat bijdraagt aan het bestrijden van klimaatverandering. Door te kiezen voor producten met het FSC-keurmerk, helpen producenten en consumenten mee aan het behoud van deze waardevolle ecosystemen. Het FSC (Forest Stewardship Council) zet zich in voor de bescherming van wereldbossen tegen vernietiging en onherstelbare schade. Dit keurmerk rust op drie pijlers: sociaal, economisch en milieu. Met het FSC-keurmerk kiest u voor houtproducten die bijdragen aan een duurzame toekomst.
Voor de beoordeling van bosbeheer heeft FSC® 10 principes ontwikkeld, gebaseerd op sociaal-culturele relevantie, economische levensvatbaarheid en ecologische verantwoordelijkheid. Om recht te doen aan klimatologische en sociaal-culturele variaties, worden de algemene criteria en normen op nationaal niveau uitgewerkt. Zo ontstaat er per land een Nationale Standaard, opgesteld door nationale werkgroepen.

Concessies worden zorgvuldig geïnventariseerd en gedetailleerd in kaart gebracht. Elke concessie wordt vervolgens opgedeeld in 30 gelijke gebieden. Gedurende een periode van dertig jaar wordt elk gebied één keer gebruikt voor houtkap. Voordat dit gebeurt, wordt een kapplan opgesteld op basis van de samenstelling van het bos, de rijpheid voor kap en de jaarlijkse groei. De overheid verleent jaarlicenties op basis van analyses en de daaruit voortvloeiende prognoses. FSC® hanteert een eigen systeem voor handelsketens. Alleen bedrijven met een FSC-COC-certificaat kunnen de Chain-of-Custody voortzetten. De controle op dit systeem, bekend als Chain-of-Custody, wordt uitgevoerd door certificeringsorganisaties die geaccrediteerd zijn door FSC®. Deze organisaties zijn gebonden aan de principes van FSC® en worden op hun beurt gecontroleerd door FSC® zelf.
Onze producten, waaronder lijstwerk, gevelwerk, profielen, schroten en sierlijsten, worden vervaardigd uit FSC-gekeurd hout. Wij hechten niet alleen waarde aan verantwoord bosbeheer, maar ook aan het behoud van bossen, hun fauna, en het bevorderen van sociale duurzaamheid. Bij Houthandel van Dam vinden we het essentieel dat de rechten van arbeiders en inheemse bevolking worden gerespecteerd en beschermd. Daarom zetten we ons in voor voorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit uit onze eigen houtgestookte energiecentrale, en toegang tot ziekenhuizen met gratis gezondheidszorg. Daarnaast investeren we in de lokale gemeenschappen door bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd. Zo hebben we scholen, sportcomplexen en een bibliotheek gebouwd om educatie en recreatie te bevorderen.

FSC-certificaat voor duurzaam hout

Het FSC-certificaat is een bekend keurmerk dat aangeeft dat onze houtproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam hout wordt gewonnen uit bossen waar zorgvuldig wordt omgegaan met natuurbehoud en lokale gemeenschappen. Het FSC-logo op onze producten laat zien dat u als consument bijdraagt aan het behoud van wereldwijde bosgebieden. Voor meer informatie over Houthandel van Dam, uw leverancier van duurzaam hardhout, of om onze gerealiseerde projecten te bekijken, nodigen wij u uit om onze projectpagina te bezoeken.
Wilt u graag meer informatie ? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling, verkoop@houthandelvandam.nl of 030 – 6563614