Het Congo Basin Community programma is een LKTS programma om minder bekende houtsoorten onder de aandacht te brengen. Een tropisch bos bied meer aan dat alleen
de bekende commerciële houtsoorten. Tropische FSC bossen bevatten een scala aan houtsoorten en een groot aantal daarvan is mogelijk van commerciële waarde.

Klimaatwinst én circulair
De toepassing van duurzaam hout is een van de meeste effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om het klimaatprobleem aan te pakken. Waar de productie van de meeste
bouwmaterialen energie-intensief is, en gepaard gaat met een hoge CO2-uitstoot, legt duurzaam beheerd bos juist CO2 vast. Bovendien is hout als hernieuwbare grondstof hét
circulaire bouwmateriaal bij uitstek. In samenwerking met een groep koplopers in de bouw, Forest 50,probeert FSC Nederland die kwaliteiten van houtgebruik in de bouw te
promoten en innovaties te stimuleren

Deze prestigieuze lijst rangschikt de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland op de mate van gebruik van duurzaam hout en de communicatie over verantwoord bosbeheer

Er zijn 10 houtsoorten soorten gedefinieerd voor zowel GWW, gevelbekleden en geveltimmerwerk. Als partner van dit project heeft Houthandel van Dam inmiddels 3 LKTS
houtsoorten in haar assortiment. Kosipo voor de toepassing van geveltimmerwerk. Frake en Movingui zijn populair voor de toepassing van gevelbekleding.